Biesiada Poetycka

Biesiada Poetycka

Jedna impreza czytelnicza to mało ?? TAK !!!! Zatem prezentujemy Wam kolejne wydarzenie ! Zapraszamy Was na Biesiadę Poetycką – 29 czerwca 2024 r Start : godz.15.00 Miejsce : Ogród biblioteczny przy czytaj wiecej

Wierszowisko w Noc Świętojańską

Wierszowisko w Noc Świętojańską

Kochani !!! Zapraszamy Was serdecznie na Wierszowisko w Noc Świętojańską 21 czerwca o godzinie 16.30 na Czarnym Stawie w Dusznikach Zdroju. Oj będzie się działo ! Więcej info na plakacie Dofinansowano ze czytaj wiecej

Informacja o zamknięciu biblioteki w dniu 31 maja 2024 r.

Informacja o zamknięciu biblioteki w dniu 31 maja 2024 r.

Duszniki-Zdrój, 27.05.2024 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2024 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju Z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2024 r. ( piątek) . dniem wolnym od czytaj wiecej

Tydzień Bibliotek 2024

Tydzień Bibliotek 2024

Regulamin Tygodnia Bibliotek                                                                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 6/2024                                                                                                       Z dnia 30.04.2024 r. Regulamin imprezy „Tydzień Bibliotek 2024” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach Zdroju                                                            Regulamin I. czytaj wiecej

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Jesteśmy beneficjentami BLISKO!

Z radością informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Dusznikach-Zdroju została beneficjentem dofinansowania w wysokości 128 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2024-2025), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 czytaj wiecej

 

Informacja o zamknięciu biblioteki w dniu 31 maja 2024 r.

Duszniki-Zdrój, 27.05.2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2024

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju

Z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia dnia 31 maja 2024 r. ( piątek) . dniem wolnym od pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach-Zdroju.

Na podstawie  art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej  ( tekst. jedn. Dz. U. 2020, poz. 194),  w związku z art. 129 § 1, z art. 130 § 2 ustawy z dnia  16 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustalam dzień 31 maja 2024r. ( piątek)  dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju w zamian za odpracowanie ww. dnia 29 czerwca 2024 r. (sobota) 

§2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się czytelników i pracowników poprzez:

Wywieszenie informacji na drzwiach wejściowych w placówce bibliotecznej.

Zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju

Katarzyna Froese