Statut

 

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Dusznikach-Zdroju

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miasta.

 2. Organizatorem Biblioteki jest gmina Duszniki Zdrój.

  §2

  Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

  a) Ustawy o bibliotekach,

  b) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

  c) Ustawy o samorządzie gminnym,

  d) Ustawy o rachunkowości,

  e) niniejszego statutu.

§3

 1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Duszniki-Zdrój.

 2. Biblioteka może również działać na terenie województwa Dolnośląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

§4

 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§5

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Zdrojowa 8

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§7

I. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturowych społeczeństwa.

 5. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

  II. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska

1.Organizacja wystaw, odczytów, imprez kulturalnych.

2. Prowadzenie kursów język obcych

 1. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCĘ I DORADCZE

§8

 1. Dyrektor Biblioteki powołany przez Burmistrza Miasta zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zwierzchnikiem dyrektora Biblioteki jest Burmistrza Miasta.

 3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.

 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest jednoosobowy dyrektor.

 5. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa innym pracownikom Biblioteki.

 6. Pełnomocnicy są upoważnieni do czynności prawnych w ramach udzielonych im przez dyrektora umocowań.

 7. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 8. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością statutową.

 9. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999r. (DZ.U.nr 41, poz.419 z 1999r.)

 10. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania Biblioteki.

 11. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§9

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Rady Miasta.

 4. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z:

  a)budżetu miasta,

  b)własnej działalności,

  c)wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,

  d)środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,

  e)innych źródeł.

 5. Biblioteka może prowadzić także inną niż kulturowa działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

0 Responses to Statut

 1. DAVIDBlef pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  http://www.travel

  Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, Device42 Software, data center inventory management.
  Data center inventory management ДїЎиЄ‰пјЊдїЎз”Ёпј› 金融 иґ·ж¬ѕпј› иЌЈиЄ‰пј› е­¦Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, Device42 Software, data center inventory management.€†, reinstall in new pc. Credit score directly influences whether you will be eligible for a loan and how much interest Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, Device42 Software, data center inventory management. will be paying back, just added 13th Mar 2019 ?649 pcm. We’ll explain the Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, Device42 Software, data center inventory management. Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, Device42 Software, data center inventory management. of rental car insurance and tell you Data Center Infrastructure …
  The post Data Center Infrastructure Management (DCIM) Software, Device42 Software, data center inventory management. appeared first on VPS.

  Phoenix Finance

 2. ElkGroveBlef pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  reno real estate

  Affordable dental insurance $ Video
  #Affordable #dental #insurance Affordable dental insurance Dental Insurance For Seniors Latest update: March 13, 2019 Read about tips on choosing the best dental insurance provider for you as well as company reviews and pricing. Dental Insurance For Seniors Large in-network provider selection Low- or no-cost preventative care Guardian offers individual policies across the country with
  continue reading
  The post Affordable dental insurance $ Video appeared first on Philippines Finance.
  travel to europe
  BONUS 120 FREE DOFOLLOW LINK SITE
  myfirstpremiercard
  tritonlink
  firstpremiercard login
  walmartcareers
  first premier login
  webreg ucsd
  firestone credit card login
  src jail view
  firstpremiercard login
  lasd inmate locator
  lasd inmate search
  first premier login
  www walmartcareers com
  mypremiercreditcard
  firestone credit card login
  lasd inmate
  walmart job application
  ucsd tritonlink
  home depot careers
  homedepot com
  walgreens topix
  http://remmont.com/the-car-show-informative-automotive-talk-radio/
  http://remmont.com/guida-alla-finanza-finanza-investimenti/
  http://remmont.com/local-homes-for-sale-video/
  http://remmont.com/buy-american-cars-online-car-export-usa-buy-american-used-cars-used-cars-sale-online-usa-american-used-cars-sale-online-buy-used-cars-usa-federated-auto-parts/
  http://remmont.com/om-travel-online-video/
  http://remmont.com/one-travel-phone-number-video-4/
  http://remmont.com/guaranteed-credit-card/
  http://remmont.com/11-tips-on-privately-selling-your-used-car-abc-news-refinancing-auto-loan/
  http://remmont.com/how-do-i-build-my-credit-score-fast-720-credit-score-best-place-to-get-your-credit-score/
  http://remmont.com/inside-lehman-brothers-6/
  http://remmont.com/covercraft-car-covers-offer-protection-and-an-attractive-fit-in-a-variety-of-fabrics-patterns-dustop-evolution-cover-craft-truck-custom-payment-calculator-for-cars/
  http://remmont.com/liceo-scientifico-statale-e-crediti-liceo-scientifico/
  http://remmont.com/job-search-engine-posting-job-board-job-search-engine-job-search-engine/
  http://remmont.com/cheap-insurance-ohio-cheapest-car-insurance-in-ohio/
  http://remmont.com/auto-paint-and-collision-repair-vehicles-for-sale/
  http://remmont.com/resena-de-la-facultad-facultad-de-ciencias-juridicas-universidad-del-salvador-colegio-de-abogados-del-peru/
  http://remmont.com/italienisch-deutsch-worterbuch-ubersetzung-worterbuch-deutsch-italienisch/
  http://remmont.com/3-short-term-car-leasing-options-to-consider-used-cars-online/
  http://remmont.com/car-accessory-reviews-auto-stereo-auto-stereo/
  http://remmont.com/auto-plac-denver-auto-auction/
  http://remmont.com/car-loan-calculator-turners-car-auctions/
  http://remmont.com/credit-report-repair-and-help-how-to-obtain-free-credit-report-get-free-credit-reports/
  http://remmont.com/chesterfield-auto-parts-auto-extended-warranty/
  http://remmont.com/android-car-stereos-car-dvd-players-head-units-xtrons-dvd-player-for-car-dvd-player-for-car/
  http://remmont.com/mars-volcano-eruption-3/
  http://remmont.com/tractors-john-deere-australia-john-deere-careers-john-deere-careers/
  http://remmont.com/auto-show-place-used-cars-austin-tx-dealer-auto-treader/
  http://remmont.com/aldi-drops-credit-card-ban-at-its-supermarkets-in-england-credit-health/
  http://remmont.com/police-department-near-me-2/
  http://remmont.com/workers-compensation-attorney-find-local-worker-comp-lawyers-lawyers-workers-compensation/
  http://remmont.com/homeowners-insurance-home-insurance-quotes-progressive-home-and-auto-insurance-quotes-home-and-auto-insurance-quotes/
  http://remmont.com/la-auto-bill-of-sale-auto-repair-manuals/
  http://remmont.com/hawaii-turismo-video/
  http://remmont.com/submarine-volcano-3/
  http://remmont.com/1920s-automobiles-dating-landscape-change-program-used-car-lots/
  http://remmont.com/short-term-medical-insurance-plans-kentucky-term-life-insurance/
  http://remmont.com/north-carolina-phone-video-2/
  http://remmont.com/part-time-jobs-hiring-in-tampa-fl-now-hiring-in-tampa-fl-now-hiring-in-tampa-fl/
  http://remmont.com/angel-flight-of-british-columbia-angel-in-flight/
  http://remmont.com/ar-u-video-2/
  http://remmont.com/getting-arrested-3/
  http://remmont.com/glass-repair-replacement-home-auto-business-oreilly-auto-part/
  http://remmont.com/honda-civic-salvage-yards-parts-auto-dealer-software/
  http://remmont.com/furniture-warehouse-san-diego-video/
  http://remmont.com/used-cars-for-sale-in-colorado-springs-colorado-american-auto-auction/
  http://remmont.com/how-to-become-a-cognitive-neuroscientist-neuroscience-online-degree-cognitive-neuroscientist/
  http://remmont.com/apartments-houston-texas-apartments-for-rent-in-houston-tx-rentcaf-2/
  http://remmont.com/diseases-associated-with-ionizing-radiation-exposure-public-health-radiation-irad-diseases-cancer-leukemia-lymphoma-presumptive/
  http://remmont.com/3-bureau-credit-reports-and-scores-from-experian-3-bureau-credit-report-3-bureau-credit-report/
  http://remmont.com/college-recruiting-suite-find-the-right-schools-builder-career-builder-career/
  http://remmont.com/ihg-careersihg-careers-2/
  http://remmont.com/find-affordable-car-insurance-online-auto-insurance-affordable-insurance-companies/
  http://remmont.com/motel-insurance-brokers-video-2/
  http://remmont.com/how-to-find-an-auto-paint-store-near-you-replacement-auto-parts/
  http://remmont.com/home-page-cheap-auto-parts-free-shipping/
  http://remmont.com/autos-usados-autos-nuevos-precios-compra-y-venta-de-autos-autos-for-sale-by-owner/
  http://remmont.com/credit-union-one-corporate-credit/
  http://remmont.com/business-news-and-financial-news-online-credit-online-credit/
  http://remmont.com/auto-shopper-auto-shopper-auto-shopper-2/
  http://remmont.com/personal-legal-protection-insurance-video/
  http://remmont.com/local-real-estate-agents-video-2/
  http://remmont.com/instant-loans-bad-credit-video/
  http://remmont.com/small-business-health-insurance-unitedhealthcare-california-small-business-health-insurance/
  http://remmont.com/burson-auto-parts-hoppers-crossing-victoria-international-auto/
  http://remmont.com/inventory-performance-auto-llc-performance-auto-performance-auto/
  http://remmont.com/china-reisen-rui-travel-ihre-private-china-rundreise-mit-den-experten-reise-nach-china/
  http://remmont.com/eldborg-crater-2/
  http://remmont.com/destroy-more-cars-2-play-free-games-online-car-safety-ratings/
  http://remmont.com/divorce-lawyer-long-island-ny-divorce-lawyer-nassau-county-ny/
  http://remmont.com/e-mail-dienste-gmail-posteo-gmx-mail-domain-anbieter/
  http://remmont.com/5-reasons-to-shop-at-a-credit-union-for-car-loans-us-news-classic-auto-insurance/
  http://remmont.com/hurricane-6/
  http://remmont.com/cockroach-extermination-memphis-professional-cockroach-extermination/
  http://remmont.com/everest-college-anaheim-2017-everest-college-scholarship-web-everest-college-anaheim-everest-college-anaheim/
  http://remmont.com/credit-card-numbers-that-work-with-cvv-2015-free-generator-hack/
  http://remmont.com/seguros-coche-comparar-seguro-coche-seguro-coche-barato-seguros-economicos/
  http://remmont.com/cheap-car-hire-comparison-from-compare-car-rental-compare-car-rental-2/
  http://remmont.com/apd-home-page-auto-transportation/
  http://remmont.com/how-to-purchase-auto-repair-insurance-do-it-yourself-auto-repair/
  http://remmont.com/viaje-por-el-norte-de-espana-foro-de-asturias-en-tripadvisor-viajes-por-espana/
  http://remmont.com/how-to-view-your-free-credit-reports-every-year-credit-bureaus-contact-information/
  http://remmont.com/auto-insurance-specialists-used-cars-for-sale-uk/
  http://remmont.com/auto-air-filter-guide-automotive-air-filters-and-air-cleaners-auto-air-filters-auto-air-filters/
  http://remmont.com/used-auto-for-sale-by-owner-auto-holidays/
  http://remmont.com/univ-of-mary-video/
  http://remmont.com/acceptance-insurance-florida-cheap-car-insurance-in-florida/
  http://remmont.com/london-jobs-recruitment-job-search-for-jobs-in-london-find-a-job-find-a-job/
  http://remmont.com/corporate-credit-learn-how-to-establish-business-credit-for-your-corporation-my-free-credit-report/
  http://remmont.com/abogados-en-bolivia-abogados-rosario/
  http://remmont.com/affordable-sports-cars-2016-video-7/
  http://remmont.com/custom-racing-stripe-decal-and-sticker-kits-cars-for-sale-usa/
  http://remmont.com/check-your-credit-report-video/
  http://remmont.com/js-autohaus-used-mercedes-benz-audi-dealership-in-ewing-nj-08638-hsbc-auto/
  http://remmont.com/new-york-city-pass-new-york-city-pass/
  http://remmont.com/kroger-credit-card-rewards-calculator/
  http://remmont.com/auto-crash-parts-for-sale-auto-bumper/
  http://remmont.com/classic-muscle-cars-for-sale-find-classic-muscle-cars-for-sale-on-list-of-auto-insurance-companies/
  http://remmont.com/consumer-loan-rates-auto-zone-coupons/
  http://remmont.com/cars-2-soundtrack-steers-paisley-out-of-comfort-zone-used-car-king/
  http://remmont.com/mi-viaje-a-san-andres-por-lucas-enriquez-viaje-a-san-andres/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *