Statut

 

STATUT

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Dusznikach-Zdroju

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna zwana dalej „Biblioteką” jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Rady Miasta.

 2. Organizatorem Biblioteki jest gmina Duszniki Zdrój.

  §2

  Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

  a) Ustawy o bibliotekach,

  b) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

  c) Ustawy o samorządzie gminnym,

  d) Ustawy o rachunkowości,

  e) niniejszego statutu.

§3

 1. Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest miasto Duszniki-Zdrój.

 2. Biblioteka może również działać na terenie województwa Dolnośląskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju.

§4

 1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 2. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§5

Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Zdrojowa 8

Rozdział II

CELE I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§7

I. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczalni miedzy bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych.

 3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

 4. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturowych społeczeństwa.

 5. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

  II. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska

1.Organizacja wystaw, odczytów, imprez kulturalnych.

2. Prowadzenie kursów język obcych

 1. Prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi

Rozdział III

ORGANY ZARZĄDZAJĄCĘ I DORADCZE

§8

 1. Dyrektor Biblioteki powołany przez Burmistrza Miasta zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zwierzchnikiem dyrektora Biblioteki jest Burmistrza Miasta.

 3. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.

 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Biblioteki w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest jednoosobowy dyrektor.

 5. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa innym pracownikom Biblioteki.

 6. Pełnomocnicy są upoważnieni do czynności prawnych w ramach udzielonych im przez dyrektora umocowań.

 7. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 8. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością statutową.

 9. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09 marca 1999r. (DZ.U.nr 41, poz.419 z 1999r.)

 10. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania Biblioteki.

 11. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddział dla dzieci, filie i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§9

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Biblioteka prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Rady Miasta.

 4. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą w szczególności z:

  a)budżetu miasta,

  b)własnej działalności,

  c)wynajmu i dzierżawy składników majątkowych,

  d)środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych,

  e)innych źródeł.

 5. Biblioteka może prowadzić także inną niż kulturowa działalność w zakresie zbieżnym z jej działalnością, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

0 Responses to Statut

 1. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Really a good deal of wonderful information!

  zenegra viagra viagra online free shipping
  viagra generic
  viagra vascular – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 2. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Good postings, With thanks.

  viagra or cialis for hard erection generic viagra blog
  generic viagra 100mg
  europe online sale viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 3. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Amazing forum posts. Many thanks!

  viagra online brisbane how do viagra and cialis work
  viagra for sale uk
  jaime randall viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 4. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Lovely postings. Kudos.

  viagra and cialis taken together viagra photophobia
  generic viagra 100mg
  india generic viagra buy one – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 5. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Many thanks! Numerous posts.

  find search 76k cialis viagra pages viagra negative reaction
  buy viagra online
  3generic sildenafil viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 6. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Thanks a lot. Great information.

  fake viagra tastes different wild horses viva viagra
  buy viagra online
  edinburgh viagra pages search find – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 7. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  This is nicely expressed! !

  canadian mailorder viagra naturpathic viagra
  viagra for sale uk
  discount brand viagra by pfizer – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 8. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Very good info. Many thanks!

  women consume viagra can viagra be outdated
  viagra generic
  mff and viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 9. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You made your position very well!!

  increased cost of viagra 1cialis comparison levitra viagra
  cheap viagra
  will viagra improve ed over time – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 10. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Thanks. I value it!

  viagra and musse together buy chinese herbal viagra duro
  viagra for women
  natural products vs viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 11. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  This is nicely put. !

  effects of women taking viagra use of viagra in pediatrics
  generic viagra 100mg
  lawyer in virginia winning viagra lawsuits – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 12. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually said that wonderfully.

  viagra mixed with nitric oxide man viagra
  viagra generic
  who prescribes viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 13. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Regards! A good amount of postings!

  fda approved cialis female viagra canada viagra office
  cheap viagra
  viagra australia information – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 14. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Nicely put. Thanks a lot.

  first time viagra user viagra and wrestling
  generic viagra 100mg
  discounted perscription viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 15. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Cheers, Excellent information.

  order viagra levitra online pharmacy no prescription viagra
  generic viagra 100mg
  xtc viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 16. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually explained that really well.

  viagra generic lowest price viagra multiple myeloma
  viagra for women
  buy viagra for less – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 17. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Cheers, A good amount of data.

  cialis viagra cough sinus viagra oral jelly
  generic viagra online
  gals getting dicked viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 18. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Reliable posts. Thanks a lot!

  wanted too buy viagra viagra effects in women
  buy viagra
  viagra addictive – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 19. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Helpful data. Cheers.

  side effects of teenren using viagra generic viagra pills from india
  generic viagra 100mg
  viagra precautions – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 20. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Wow tons of excellent info.

  erectile disfunction viagra cialys pill viagra and cialis together
  viagra without a doctors prescription
  how good is viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 21. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  With thanks, Loads of postings!

  viagra risks viagra boring edinburgh pages girl
  viagra without a doctor prescription
  buying viagra in new zealand – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 22. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Thanks a lot! Lots of stuff!

  cheapest viagra ever viagra 1.79
  viagra online
  viagra erections – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 23. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  With thanks! I value this.

  comparison viagra levitra viagra cealis differences
  viagra without a doctors prescription
  viagra niaspan – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 24. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually expressed it really well.

  seeing blue after taking viagra what do viagra look like
  viagra without a doctor prescription
  viagra free viagra find charles linskaill – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 25. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Thanks. An abundance of facts!

  news about viagra overnight viagra
  buy viagra online
  who cannot take viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 26. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Seriously loads of terrific data.

  women who use viagra viagra terbutaline sirm
  viagra for sale uk
  viagra generic mastercard precription – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 27. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually said that fantastically!

  discount generic viagra online viagra for kids
  viagra generic
  700 million classaction lawsuit against viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 28. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Helpful postings. Thank you.

  safe to take viagra with phentermine limbaugh quatemala viagra
  viagra 100mg
  charles linskaill find viagra alerts – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 29. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Nicely put. Regards!

  diovan and viagra together viagra demonstration
  viagra online
  multiple acts viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 30. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You explained that perfectly!

  viagra drug side effects buy viagra search find 76k
  viagra pills
  dia de cumplea os del viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 31. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Nicely put, Kudos.

  viagra ireland hgh human growth hormone viagra cheap pharmacy iframe
  generic viagra online
  viagra emoticon – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 32. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Terrific forum posts, Thanks.

  free viagra samples viagra generica
  viagra pills
  viagra good for heart – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 33. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Truly plenty of beneficial knowledge.

  side efects of viagra walgreens viagra rat
  viagra online
  3generic propecia viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 34. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually reported this wonderfully.

  viagra w can you multipule erections with viagra
  generic viagra online
  video of viagra sex – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 35. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually reported that well!

  order viagra australia prices publix viagra
  generic viagra online
  viagra 100mg herbal – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 36. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Fine facts. Thank you!

  viagra treatment for pe viagra generic pharmacy
  viagra without a doctor prescription
  update lawsuit on viagra 2007 – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 37. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually said that fantastically!

  what is viagra triangle chicago viagra picture
  generic viagra
  combining viagra and levitra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 38. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Amazing stuff, Many thanks!

  reglementation viagra viagra sexual enhancement
  viagra pills
  trouver viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 39. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Wonderful posts. Thanks a lot!

  edinburgh uk viagra news comment moo viagra elvis commercial
  viagra without a doctors prescription
  viagra gel jelly – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 40. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Many thanks, I enjoy it!

  viagra blood opens brain barrier viagra within hours
  generic viagra 100mg
  starting out taking viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 41. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Nicely put, Many thanks!

  improved viagra canadian drug viagra
  viagra for sale uk
  time magazine rush limbaugh viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 42. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually stated this terrifically.

  viagra protester find viagra free sites search pages
  generic viagra online
  easy buy viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 43. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Lovely facts. Many thanks.

  2006 blog cialis spam viagra expired viagra pills
  viagra online
  cvs walgreens viagra cialis – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 44. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  You actually suggested this well.

  viagra switch plates cfs viagra
  buy viagra online
  blue order pill viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 45. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Very good stuff. Thank you.

  fermale viagra what color is the viagra pill
  viagra without a doctors prescription
  viagra better than cialis – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 46. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  This is nicely put! !

  does viagra canada q viagra search
  viagra 100mg
  green viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 47. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Fantastic info, Appreciate it!

  viagra trip in thailand viagra discovery
  viagra for women
  mccain supports viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 48. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Seriously tons of useful tips!

  buying viagra inline best results for viagra
  generic viagra online
  alternative uses viagra – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 49. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Nicely put, Many thanks!

  viagra side efeects viagra for ed
  generic viagra 100mg
  took propecia now need viagra – https://genericviagrarcp.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 50. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Regards, An abundance of write ups!

  terbinafine viagra drug interaction generic viagra fast delivery
  buy generic viagra
  thailand viagra – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 51. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Seriously a lot of awesome info!

  erection pills viagra cheap online sales viagra
  generic viagra 100mg
  viagra next day shipping – https://genericviagramsl.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

 52. ErnestoReops pisze:
  Komentarz czeka na zatwierdzenie. To jest podgląd komentarza, który będzie widoczny po jego zatwierdzeniu.

  Terrific info, Many thanks!

  no erection viagra prescriptions for viagra in dubai
  viagra pills
  viagra effect photos before and after – https://genericviagrantx.com

  KeithTew
  RichardSip
  ErnestoReops

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *